BeykozAkademi Cilt 2 Sayı 1

İsmail Bilge Çetin, A. Güldem Cerit
Qualıty Varıables In House And Offıce Movıng Industry: A Study In Terms Of Servıce Provıders And Customer Perceptıon
Doi: 10.14514/Byk.M.21478082.2014.2/1.7-28

Selçuk Nas
Profesyonel Türk Kadın Denizcilerinin Kısa Tarihsel Süreci Üzerine Bir Araştırma
Doi: 10.14514/Byk.M.21478082.2014.2/1.29-53

Ezgi Uzel, Celil Durdağ
Sürücülerin Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitimine Bakış Açıları Hakkında Kalitatif Bir Çalışma
Doi: 10.14514/Byk.M.21478082.2014.2/1.55-73

Mustafa Ağdaş, Özkan Bali, Haydar Ballı
Afet Lojistiği Kapsamında Dağıtım Merkezi İçin Yer Seçimi: Smaa-2 Tekniği İle Bir Uygulama
Doi: 10.14514/Byk.M.21478082.2014.2/1.75-95