Skip to main content

KÜTÜPHANEDE EKİM AYI YAZARI

Amin MAALOUF

(Beyrut 1949- )

aminLübnanlı yazar. Ekonomi ve toplumbilim okuduktan sonra gazeteciliğe başladı. Lübnan’da iç savaşın çıktığı1975’e kadar Lübnan’da gazetecilik yaptı. Bu tarihte Paris’e göç etti. Yazar 1976’dan beri Fransa’da yaşamaktadır. Çeşitli yayın organlarında yöneticilik ve köşe yazarlığı yapmış olan Maalouf, bugün vaktinin çoğunu kitaplarını yazmaya ayırmaktadır.

Yapıtlarında çok iyi bildiği Asya ve Akdeniz çevresi kültürlerinin söylencelerini başarıyla işler.

Kitaplarında genellikle doğuya ait öğeleri çok iyi işlemektedir. Kitapları roman tarzında yazılmış da olsa sosyolojik temalar kitaplarında sürekli olarak işlenir.

Eserleri:

Arapların Gözüyle Haçlılar

Afrikalı Leo (1993)

Semerkant (1993)

Tanios Kayası (1995)

Doğunun Limanları (1996)

Ölümcül Kimlikler (2000)

Yüzüncü Ad (2000)

Uzaktan Aşk (2002)

Işık Bahçeleri (2004)

Yolların Başlangıcı (2004)

Beatrice’den Sonra Birinci Yüzyıl (2004)

Çivisi Çıkmış Dünya(2009)

Doğu’dan Uzakta(2012)

Afrikalı Leo; iki dinin; İslam ve Hıristiyanlık, birbirlerine ve onlara inanan insanlar üzerinde oluşan karşılıklı etkileşimi ve benzerliklerini ortaya koymaktadır.  Fransız-Arap Dostluk Ödülü’nü kazandıran yapıt, 1987’de filme alınmıştır.

Tadımlık… ”Ben, Hasan tartıcıbaşı Muhammed’in oğlu, ben, Giovanni Leone de Medici; bir berberin sünnet ettiği, bir papanın vaftiz ettiği ben… Benim Arapça, Türkçe, Kastilya dili, Berberi dili, İbranice, Latince, sokak İtalyanca’sı konuştuğumu duyacaksınız; çünkü bütün diller ve dualar benim dillerim ve benim dualarım, fakat ben hiçbirine ait değilim. Ben yalnızca Tanrıya ve dünyaya aidim; ve yakında bir gün yine onlara döneceğim.”

Doğunun Limanları

“Öfkeliydim, kendime karşı öfkeliydim.. bana hep böyle olur.. kelimelerin tadını unutacak kadar uzun süre susarım ve birden bent yıkılır, içimde ne varsa, tuttuğum ne varsa boşaltırım, bitmez tükenmez bir gevezelik başlar; daha çenemi kapatmadan pişman olmuşumdur bile..” Doğunun Limanları s. 55

Doğudan Uzakta kitabı ise bir yüzleşmenin romanıdır. Doğu’dan uzakta romanında, kendisi gibi iç savaş sırasında Lübnan’dan Fransa’ya göç etmiş saygın tarih profesörü Adam’ın, yıllar sonra ‘geçmiş’ bir arkadaşını ziyaret etmek için ülkesine yaptığı yolculuğu anlatıyor. Maalouf, yine en iyi bildiği şeyi yapıyor: Doğuyu anlatıyor…

Zihninizde iz bırakabilecek romanlardan biri. Ömer Hayyam ekseninde “Semerkant !” Okurken kafanız karışmasın! Anakronik bir eserdir.

Önemli tarihî kişiliklerden olan, binli yılların başlarında, çağı etkilemiş üç İranlı!: ” Dünyayı gözlemlemiş olan  Ömer Hayyam, dünyaya hükmetmiş, meşhûr “Siyasetnâme” adlı kitabının yazarı , vezir Nizamülmülk ve dünyayı titretmiş olan Hasan Sabbah.” Roman dört bölüme ayrılmış:  “Şairler ve Sevgililer”, “Haşhaşiler Cenneti”, “Bininci Yılın Sonu”, “Denizde Bir Şair”.Roman da bu tarihî şahsiyetlerin birbirleri ilişkilerine değinilmiştir.

Başlangıcından bir tutam: “Atlas okyanusunun dibinde bir kitap yatıyor. Anlatacağım, işte onun hikayesi… ” Semerkant s.1

Dünyaya hükmetmeye alışmış olan Batılıların bazen kabul etmekte zorlandığı bu gerçeği, Batı’da yaşadığı halde aslen Batılı olmayan Maalouf,  çekinmeden ortaya koyabiliyor. Kapitalizmi küresel sistem halene getiren sürecin Batı’nın “altın çağı”nı bitirdiğini ve heyecan verici yeni bir süreci başlattığını anlatan Maalouf buna karşın mutlu değil, tersine kaygılı. Kaygılı olmasının temel nedeni, insanlığın küresel yaşama zorlandığı ortamda, küresel ekonominin istikrarlı gelişmesini ve küresel toplumun uyum içinde yaşamasını sağlayacak olan ilkelerin, kuralların ve kurumların gelişmemiş olması.

“Batı’nın kendi üstünlüğünü pekiştirmesi beklenen zaferi, aksine Batı’nın gerilemesini hızlandırdı; kapitalizmin zaferi onu tarihinin en beter bunalımına sürükledi.” Çivisi Çıkmış Dünya / Osman Ulagay

İspanya’nın en prestijli ödüllerinden Asturias Prensi edebiyat ödülünü almaya hak kazandı.

www.sabitfikir.com

http://tr.wikipedia.org