Skip to main content

Kütüphanemizde bulunmayıp diğer üniversite kütüphanelerinde bulunan yayınlar “kütüphanelerarası ödünç alma” hizmetiyle sağlanmakta ve ödünç verilmektedir. Diğer Kütüphanelerden yayın talebinde bulunmak için kütüphanemize e-mail yoluyla ulaşabilirsiniz.

  • Bu hizmetten yalnız Beykoz Üniversitesi Akademik ve İdari personeli yararlanabilmektedir.
  • Ödünç kitap ile makale fotokopileri kargo ya da posta yolu ile gönderilmekte, gönderim bedelleri talep eden kullanıcı tarafından karşılanmaktadır.
  • Ödünç alınan kitabın zamanında getirilmemesi veya kaybedilmesi durumunda, kitabın ödünç alındığı kütüphanenin kuralları geçerlidir.
  • İsteklerin zamanında ve doğru bir şekilde karşılanabilmesi için formların doğru ve eksiksiz doldurulması gerekir.
  • Yapılan istekler yaklaşık olarak bir hafta içinde cevaplandırılır.