Skip to main content
  • 31.12.2018 tarihine kadar deneme erişimimize açılmıştır. HukukTürk veri tabanı, Yargıtay Kararları, Danıştay Kararları, Anayasa Mahkemesi Kararları, AİHM Kararları, T.C. Mevzuatı, T.C. Mevzuatı Grupları, Hukuk Bibliyografyasi, Resmi Gazete, Kanun Tasarılarını içeren kapsamlı bir veri tabanıdır.

Erişim için: http://www.hukukturk.com.tr

Detaylı bilgi ve sorularınız için kütüphanemizle iletişime geçebilirsiniz.