Markasız Sigara Paketlerinin Üniversite Gençlerinin Sigara İçme Alışkanlıklarına Etkisinin Ölçülmesi

ÖZ
Bu çalışma Türkiye’de ve dünyadaki tütün mamulleri kullanımının azaltılmasına yönelik
olarak yapılan yasal düzenlemelere ilişkin bir literatür çalışması yapmakta ve henüz
Türkiye’de yürürlükte olmamakla birlikte markasız sigara paketlerinin gençlerin sigara
içme alışkanlıkları üzerindeki bir etkisi olup olmadığını araştırmak üzere tasarlanan bir
anket çalışmasının bulgularını kapsamaktadır. İstanbul ili içerisindeki yükseköğretim
kurumlarında yalnızca sigara içen üniversite öğrencilerine yönelik tasarlanan ve 2013 yılı
Eylül ve Ekim aylarında gerçekleştirilen anketin özet bulgularına göre gençlerin sigaraya
başlamasında markanın doğrudan bir etkisi olmamakla birlikte, sigara içmeye devam
etmelerinde yine markanın bir etkisi bulunmamaktadır. Üniversite öğrencileri sigara paketlerinin
üzerinde marka işaretlerinin bulunmasını önemsemekte ve markasız sigara paketlerini
satın almak istememektedirler.
Anahtar Kelimeler: Gençlik, kara paket, markasız paket, sigara, tütün ürünleri
JEL Kodları: P23, M31, M37, L66

ABSTRACT
This study aims to make a literature review on the legal arrangements preventing tobacco
consumption and contains the outcomes of a youth survey on the relation of smoking
habits and plain packages. According to the summarized outcomes of the survey designed
only for smoking university students within the province of İstanbul and applied on September and October of 2013, there is no direct effect of a brand on starting smoking and
keep smoking. The university students overrate the brand signs on the packages and do
not want to purchase the plain packages.
Keywords: Cigarette, dark package, plain package, tobacco products, youth.

JEL Codes: P23, M31, M37, L66

Makalenin tamamını indirmek için tıklayınız.