Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde Lojistik Ve Ulaşıma Yönelik Düzenlemeler

Şafak Başa

ÖZ
Bu yıl yürürlüğe konulan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, ülkemizdeki mekânsal
ya da imar planlamasına ilişkin çok önemli düzemeler getirmesinin yanında, lojistik ve
ulaşıma yönelik de dikkat çekici hükümler içermektedir. Bu yazıda önce, anılan Yönetmelik
hakkında genel bir bilgi verilmiş; ardından da Yönetmeliğin lojistik ve ulaşıma yönelik başlıca düzenlemeleri konusunda açıklamalarda bulunulmuştur. Çalışmada, yeni düzenlemeyle birlikte bundan böyle, her düzey mekânsal planlama yapılırken lojistik olgusunun mutlaka göz önünde bulundurulmak durumunda kalınacağı, bunun da lojistik sektörüne olumlu katkı sağlayacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mekânsal planlar, lojistik.
JEL Kodları: L98

ABSTRACT
The Spatial Plans Production Regulation that came into force in this year has brought
very important descriptions related with place or land use planning in Turkey. This
Regulation also includes remarkable provisions for logistics and transportation. In this
paper firstly, an overview will be given about the Regulation. Then, the main provisions
of the regulations related with logistics and transportation will be given. At the end of the
article, it is understood that Regulation will contribute to the logistic sector.
Keywords: Spatial plans, logistics.