A Qualıtatıve Study On Orchestrator Role Of Thırd Party Logıstıcs Provıders

ABSTRACT
Third party logistics service providers (3PLs) have an important role in logistics triad, and
supply chain collaboration. However, there is a lack in marketing literature about their
consideration as one of the natural parties of the supply chain. Indeed, related with their
firm sizes, firm tenures and their service offerings in recent years, they have become to
act as the orchestrators of the supply chain.
This study aims to prove the orchestrator role of 3PLs in Turkey by stating their standardization,
visibility and neutral arbitration roles between suppliers and producers. In-dept
interviews were conducted on eight logistics professionals consisting both practitioners
and academics of logistics in order to create a scale to understand the changing role of
3PLs in Turkey. The results showed that the 3PLs in Turkey have reached to an improved
role as the orchestrators of the supply chain.
Keywords: Orchestrator role of third party logistics service providers, logistics triad, service
advantage, services marketing.
JEL Codes: L91, M16, M31, R41

ÖZ
Üçüncü parti lojistik hizmet sağlayıcıların (3PL), tedarikçi, üretici ve lojistik hizmet
sağlayıcılardan oluşan üçlü lojistik ilişkisinde (logistis triad) önemli bir rolü bulunmaktadır.
Ancak pazarlama yazınında üçüncü parti lojistik hizmet sağlayıcıların (3PL) tedarik
zincirinin doğal bir öğesi olduğu konusunun yadsındığı görülmektedir. Oysa ki, son yıllarda
firma büyüklükleri, görev süreleri ve sundukları hizmetler göz önüne alındığında
üçüncü parti lojistik hizmet sağlayıcıların daha gelişmiş bir role (orchestrator role) büründükleri
gözlemlenmektedir.
Bu çalışmanın amacı Türkiyede bulunan üçüncü parti lojistik hizmet sağlayıcıların (3PL)

standardizasyonu, şeffaflığı ve nötr aracı kurum olma durumlarını tespit ederek gelişmiş
bir rol (orchestrator role) edindiklerini göstermektir. Bu değişen rolü açıklamak amacıyla
lojistik alanında sekiz profesyonelle derinlemesine mülakatlar yapılmıştır. Sonuçlar, Türkiye’de bulunan üçüncü parti lojistik hizmet sağlayıcıların (3PL), son yıllarda tedarik zincirinde gelişmiş bir role (orchestrator role) eriştiklerini göstermiştir.
Anahtar kelimeler: üçüncü parti lojistik hizmet sağlayıcıların orkestrator rolü, tedarik
zincirinde işbirliği, üçlü lojistik ilişki, hizmet avantajı ve hizmet pazarlaması.
JEL Kodları: L91, M16, M31, R41

Makalenin tamamını indirmek için tıklayınız.