Should Istanbul Be Made A ‘Global Cıty’?

Fatma Pınar Arslan

ABSTRACT
Globalization of world economy has serious impacts on cities. Role of individual cities is
growing. The term “global city” is used for some which have crucial controlling authorities
in the world economy and finance. Istanbul is said to have the potential to be a global city
in the near future. This claim was strong enough that policies for Istanbul are designed
in parallel to the aim to make the city global. However, these policies deepened the
existing problems created new problems of inequality and polarization in Istanbul. This
article discusses the theoretical base for “Global City” recommendations for Istanbul; and
argues that the negative conclusions of the process were easily foreseen from a Marxist
perspective.

Keywords: Globalization, global city, urban transformation.
JEL Codes: F62, O18

 

ÖZ
Dünya ekonomisinin küreselleşmesi, şehirler üzerinde ciddi etkiler yaratmıştır. Şehirlerin
tek başlarına sahip oldukları roller değişmiştir. “Küresel kent” kavramı, dünya ekonomisi ve
finans sektörü üzerinde kritik kontrol yetkilerine sahip olan bazı kentler için kullanılmaktadır.
İstanbul’un da yakın tarihte böyle bir küresel kent olabileceği iddia edilmektedir. Bu iddialar
politika yapıcılar tarafından benimsenmiştir ve sonuç olarak, son yıllarda İstanbul kenti ile
ilgili politikalar, kenti bir küresel kent yapma amacına uygun olarak düzenlenmiştir. Ancak,
bu politikalar, şehirde hâlihazırda var olan eşitsizlik ve kutuplaşmaları derinleştirmiş ve
bunlara yenilerini eklemiştir. Bu çalışma, İstanbul’un bir ‘küresel kent’ olması öneren
teorik altyapıyı tartışmakta ve bu sürecin negatif sonuçların Marksist bir perspektiften
bakıldığında çok daha önce görülmüş olduğunu öne sürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, kentsel dönüşüm, küresel kent.