The Impact Of Ict Based Socıal Capıtal On Organızatıonal Learnıng

ABSTRACT
Information and communication technologies (ICT) are not only tool for communication
but also a catalyst for both social capital and organizational learning. The effect of ICT
may differ from one style of workplace organization to another. It may also differ from
one community to another. This study can be seen as a propositional framework which
covers how online communities of practices externalize a part of tacit knowledge. The
relationships between ICT and workplace organization are mapped by conducting centralization
and decentralization effect of ICT. The scope also extended through the relationships
between workplace organization and social capital and organizational learning.
The constructs of these variables are selected and framed by making allowance for tacit
knowledge. This study also captures some sort of integrated activities (e.g. dimensions
and forms of social capital) occurred in a social context. Finally, this study conducts online
communities of practices working for logistic sector.
Keywords: ICT, workplace organization, organizational learning, social capital
JEL Codes: D83, D85, J21, J24, O10, O14
ÖZ
Bilgi ve iletişim teknolojileri sadece iletişim aracı değil, aynı zamanda sosyal sermaye ve
örgütsel öğrenme arasında bir katalizördür. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkisi bir işyeri
örgütlenme biçiminden diğerine değişmektedir. Bu etki ayrıca topluluktan topluluğa da
fark etmektedir. Bu çalışma örtülü bilginin çevrimiçi uygulayım topluluğunda nasıl dışsallaştırıldığına
ilişkin kapsam önerisi olarak görülebilir. Bilgi ve İletişim teknolojileri ve işyeri
örgütlenmesi arasındaki ilişkiler bu teknolojilerin merkezileşme ve âdemimerkeziyetçilik
üzerindeki etkilerine odaklanarak haritalanmıştır. Çalışmanın kapsamı bu bazda işyeri
örgütlenmesi, sosyal sermaye ve örgütsel öğrenme değişkenleri ekseninde genişletilmiştir.
Bu değişkenleri oluşturan yapılar ise örtülü bilginin değişimi çerçevesinde ele alınmıştır.
Bu çalışma ayrıca sosyal bir yapıda var olan bir takım bağıl yapıları da (sosyal sermayenin
boyutları ve formları gibi) kayda geçmektedir. Son olarak bu çalışma lojistik sektöründe  faaliyet gösteren çevrimiçi uygulayım topluluğuna odaklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bilgi ve iletişim teknolojileri, örgütsel öğrenme, sosyal sermaye
JEL Kodları: D83, D85, J21, J24, O10, O14

Makalenin tamamını indirmek için tıklayınız.