Skip to main content

Sayı Editörü: Nevzat Evrim Önal

Sedat Baştuğ, Ceren Altuntaş, Engin Deniz Eriş, Okan Tuna
Türkiye’de Lojistik Sektörü: Epistemolojik Doküman Analiz Tekniği İle Stratejik Bir Değerlendirme
Doi: 10.14514/Byk.M.21478082.2013.1/2.7-24

Ezgi Uzel, Tuncay Kocamaz
A Qualıtatıve Study On Orchestrator Role Of Thırd Party Logıstıcs Provıders
Doi: 10.14514/Byk.M.21478082.2013.1/2.25-46

Umut Rıfat Tuzkaya, İrem Aksu
Üretimde Ara Stok Yönetim Süreçlerinin İyileştirilmesi Ve Bir Uygulama
Doi: 10.14514/Byk.M.21478082.2013.1/2.47-75

Sedat Baştuğ, Durmuş Ali Deveci
Endüstriyel Satın Alma Davranışı: Gemi Kiralama (Çarter) Hizmetlerine Özgü Bir Endüstriyel Satın Alma Modeli Önerisi
Doi: 10.14514/Byk.M.21478082.2013.1/2.77-102

Pınar Seden Meral, Ezgi Uzel
Markasız Sigara Paketlerinin Üniversite Gençlerinin Sigara İçme Alışkanlıklarına Etkisinin Ölçülmesi
Doi: 10.14514/Byk.M.21478082.2013.1/2.103-133

Serkan Gürsoy
The Impact Of Ict Based Socıal Capıtal On Organızatıonal Learnıng
Doi: 10.14514/Byk.M.21478082.2013.1/2.135-165