Skip to main content

yenimedyaYeni Medya Teknolojileri
Nejla Karabulut
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Yayınları

  • ISBN 9786056065415
  • 15,5×23 cm.
  • Türkçe
  • 232 sayfa
  • Eylül 2009

İnternetin diğer iletişim araçlarından farklılaşmasını sağlayan unsurlar, bireylere tanıdığı imkanlarda kendisini ortaya koymaktadır. Daha önce hiçbir iletişim teknolojisi, bireyin sabit bir noktadan dünyanın herhangi bir yerindeki bilgi kaynağına erişimine, kendi düşüncesi/ürününü bu kadar kolay ve kısa sürede milyonlarla buluşturmasına, kendi aralarında bu kadar kısa sürede görüş alışverişine ve tepkilerini ortak olarak bu kadar güçlü şekilde göstermelerine imkan vermemiştir. İletişimin hedefindeki kullanıcı değişmiştir. Kullanıcının beklentileri ve teknolojiyle olan ilişkisi, her yeni gelişmeyle birlikte yeni bir boyut kazanmaktadır. Web 2.0’la birlikte yeni kullanıcı, kendisini, iletişim sürecinin ucundaki pasif alıcı olarak görmektedir. Kullanıcının gözündeki kurum imajı ve itibarı; kurumun, yeni teknolojileri kendisiyle kurulan ilişkide nasıl kullandığı ile şekillenmektedir. Web 1.0 döneminde, kendisine internet ortamında bilgi ya da hizmet sunmayan kurumlara olumsuz gözle bakan kullanıcı şimdi, Web 2.0 teknolojileriyle sahip olduğu aktifliğe karşılık verilmemesini olumsuzluk olarak değerlendirmektedir. Bu bağlamda Marshall McLuhan’ın “Araç mesajdır” sözü, bir kere daha iletişimciler için doğruluk kazanmaktadır.

“Yeni İletişim Teknolojileri ve Halkla İlişkiler” isimli bu çalışmada, esas olarak yeni iletişim teknolojilerinin halkla ilişkiler mesleği üzerine olan etkileri ve iletişimcilere sunduğu fırsatlar incelenmekte; halkla ilişkilerde ortaya çıkan yeni kavramlar ve izlenmesi gereken yeni stratejiler, uygulama örnekleri ile birlikte ele alınmaktadır.

Satın almak için tıklayınız.